*Version :Hurtigrutens Hus Personvernerklæring, 2020-03-20

Personvernerklæring for Hurtigrutens Hus

1. Om personvernerklæringen og kontaktinfo
Hurtigrutens Hus er behandlingsansvarlig. 

Denne personvernerklæringen omhandler hvordan personopplysninger som Hurtigrutens Hus samler inn blir behandlet, delt og lagret i forbindelse med bruk av Yaabi Connect applikasjonen («Applikasjonen»), besøk på  www.hurtigrutenshus.no, og i vår kommunikasjon med deg, samlet omtalt som «Tjenesten». 

Kontaktinformasjon Hurtigrutens Hus: 

Epost: post@hurtigrutenshus.no 

Telefon 76 16 40 22.  

Hurtigrutens Hus benytter Yaabi AS som databehandler.

2. Grunnleggende prinsipper for Hurtigrutens Hus´ behandling av personopplysninger
Hurtigrutens Hus tar ansvar for å beskytte dine personopplysninger. Du kan ha tillit til at vi samler inn og beskytter personopplysningene dine på en trygg og god måte. 

Hurtigrutens Hus garanterer å:

Ved å benytte Tjenesten samtykker du til at Hurtigrutens Hus kan samle inn og behandle personopplysninger om deg som beskrevet i denne personvernerklæringen. 

3. Formålet med behandlingen
Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å kunne tilby deg mest mulig relevante tilbud, kunne kommunisere effektivt med deg og besørge mest mulig relevante arrangementer. Herunder vil vi: 

 

4. Grunnlaget for behandlingen
Grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine er ditt samtykke og lov om personopplysninger med tilhørende forskrift. 

Loven gir deg rettigheter til blant annet å:

Norsk lov gjelder. 

Enhver avgivelse av personopplysninger er frivillig, men noen opplysninger er nødvendige for å kunne benytte Tjenesten. Du kan trekke tilbake samtykket ved å slette brukerkontoen din på nettsiden https://hurtigrutenshus.no/ 

5. Hvilke opplysninger vi behandler 

5.1 Opplysninger du selv oppgir
Som medlem kan du motta bl.a. SMSer, nyhetsbrev og fysiske sendinger. For å motta dette må du oppgi ditt navn, kjønn, adresse og postadresse, telefonnummer og e-postadresse. For bedre tilpassede tilbud kan du frivillig registre fødselsdato, antall barn, alder på barn, særlige interesser, status forhold og/eller årsdager. 

5.2 Tjenesten samler inn:

Tjenesten benytter Google Analytics, Hotjar, Google Adwords og Facebook til å samle inn informasjon om aktivitetene dine i Tjenesten, for å kunne tilby deg en best mulig tjeneste. Denne informasjonen benyttes for statistikk- og dataanalyseformål, og for å bedre brukeropplevelsen din ved at brukerinnstillingene og opplysningene dine fremkommer når du benytter Tjenesten. Informasjonen kan både være aggregert og anonymisert, og knyttet til deg som bruker. 

6. Hvor opplysningene kommer fra?
Personopplysningene hentes fra din frivillige registrering via web, sms, og tredjeparts katalogtjenester som 1881 og Eniro. 

7. Hvordan vi benytter dine personopplysninger
Informasjonen vi samler inn brukes til å levere, utvikle og forbedre Tjenesten og optimalisere Hurtigrutens Hus. 

Vi kan:

Vi kan benytte underleverandører for å levere, utvikle og forbedre Tjenesten. Disse underleverandørene har ikke tillatelse til å benytte personopplysningene for andre formål.

Vi benytter IT-verktøy og metoder for å holde informasjonen din sikker når den overføres fra deg gjennom internett til våre servere og underleverandører. 

All informasjon og alle filer lastet opp til Tjenesten blir kryptert ved opplasting til vår skybaserte tjeneste, som opereres av Linode LLC. 

8. Hvor vi behandler dine personopplysninger
Personopplysningene lagres hos hostingsleverandør Linode LLC i London, England. Linode er ISO sertifisert av Lloyds Register Quality Assurance ihht. standardene. ISO 9001:2008 og ISO/IEC 27001:2013.
Informasjon som innhentes av Tjenesten ved bruk av Google Analytics lagres i USA i samsvar med Googles personvernregulering.
Systemene vedlikeholdes og videreutvikles av SDP Labs, Chandigarh, India. Dataene lagres ikke i India, men systemteknikkere vil ha fjerntilgang til data ved arbeid på systemene. 

9. Retting av og innsyn i dine personopplysninger
Du kan rette og endre dine personopplysninger ved å logge deg inn i Tjenesten via https://hurtigrutenshus.yaabi.io/mypage. Der kan du også få innsyn i hvilke data som er registrert.

10. Sletting av dine personopplysninger

10.1 Epost og telefon
Ved å ringe eller sende epost fjernes alle personopplysninger manuelt. 

11. Utlevering av dine personopplysninger
Hurtigrutens Hus deler ikke dine personopplysninger for kommersielle eller markedsføringsformål uten ditt forutgående samtykke. 

I de følgende avgrensede situasjonene kan vi likevel dele dine personopplysninger: 

12. Hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger 
Generelt
Hurtigrutens Hus lagrer dine personopplysninger så lenge du har et kunde- eller medlemsforhold til oss. I den grad vi har rettslig plikt til lagring kan vi lagre noe informasjon inntil 10 år, for eksempel av som følge av plikt til oppbevaring av regnskap. 

13. Endringer
Denne personvernerklæringen kan endres fra tid til annen. Ved vesentlige endringer vil vi be om ditt samtykke.